Administratie & automatisering

De ondernemer laat het verzorgen van zijn administratie steeds meer over aan zijn accountant, terwijl de ondernemer zich in toenemende mate richt op het ondernemen en het besturen van zijn onderneming.
Sabanoord kent de regels waaraan een administratie moet voldoen. Wij verzorgen de administraties goed, snel en betrouwbaar en tegen een betaalbaar tarief.

Advisering en begeleiding van geautomatiseerde administraties

Door uw administratie op een juiste wijze te automatiseren verkrijgt u als ondernemer meer informatie die u kunt gebruiken bij het uitvoeren van uw beleid.

Sabanoord kan u behulpzaam zijn bij het opzetten van uw geautomatiseerde administratie en de implementatie daarvan. Zij beschikt daarvoor over assistenten die een goede gesprekspartner van de ondernemer kunnen zijn.

Accountancy

Als ondernemer bent u steeds minder op zoek naar een traditionele accountant en des te meer naar een allround bedrijfsadviseur. Iemand met verstand van (uw) zaken, die staat voor uw bedrijf en opereert alsof het zijn eigen onderneming is.
Kortom: een volwaardige 'sparring partner' die u een spiegel voorhoudt met betrekking tot de koers die u met uw onderneming volgt en de keuzes die u in verband daarmee dient te maken.
Cliënt zijn bij Sabanoord betekent een langdurige persoonlijke relatie aangaan, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.

Opstellen van de tussentijdse cijfers en de jaarrekening

Sabanoord gaat verder dan alléén het opstellen en controleren van de tussentijdse cijfers en de jaarrekening. De cijfers van uw jaarrekening vertellen meer over de status van uw onderneming en kunnen een aanzet zijn tot wijziging van de koers die u met de onderneming volgt.

Sabanoord helpt u bij het analyseren van de cijfers en eventueel het bijstellen van uw doelen, zodat u ook in zwaar weer uw koers kunt vasthouden. Wij geven u de managementinstrumenten in handen.

Controle van jaarrekeningen en verantwoordingen

Grote en middelgrote ondernemingen zijn wettelijk verplicht de jaarrekening te laten controleren door een accountant. Maar ook kleinere bedrijven hebben voordeel bij een accountantscontrole.

Bij bijvoorbeeld een nadere participatie c.q. verkoop aan derden en een uitbreiding van een financiering kan een accountantscontrole een aanmerkelijke meerwaarde betekenen en de verslaggeving een overredingskracht krijgen richting uw bank, aandeelhouders, belastingdienst en derden.

Begeleiding bij het starten van uw onderneming

Sabanoord kan u behulpzaam zijn bij het starten van uw onderneming en gesprekspartner zijn bij onder andere het opstellen van uw ondernemingsplan, de financieringsaanvraag en het overleg met de financiers.

Bedrijfseconomische advisering

Sabanoord kan u onder andere behulpzaam zijn bij het opstellen van kostprijsberekeningen, opstellen van ondernemingsplannen, het aanboren van nieuwe markten, bedrijfsverplaatsing, het opstellen van liquiditeits- en exploitatiebegrotingen en dergelijke.