Belastingadvies

De fiscale wetgeving is constant aan verandering onderhevig. Voor u als cliënt is het ondoenlijk al deze veranderingen bij te houden en optimaal gebruik te maken van de fiscale regelingen.

Sabanoord beschikt over deskundige belastingadviseurs die een antwoord hebben op uw fiscale vragen en uw mogelijkheden om belastingvoordeel te behalen optimaal weten te benutten.

Advisering op het gebied van rechtsvormen

Sabanoord kan voor u toetsen of de huidige rechtsvorm nog voldoet aan de wensen en de huidige positie van uw onderneming. Niet alleen fiscale voordelen spelen daarbij een rol, maar ook bijvoorbeeld aansprakelijkheid en continuïteit.

Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Naast de fiscale advisering stellen wij uw aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op. Tot deze werkzaamheden behoren uiteraard ook de controle van opgelegde aanslagen, het opstellen van bezwaarschriften en het opstellen van beroepschriften.

Estate planning

Sabanoord kan u behulpzaam zijn bij het toepassen van mogelijkheden met betrekking tot het fiscaal zo gunstig mogelijk overhevelen van vermogen naar volgende generaties. Zo kan een eenvoudig schenkingsplan u in de toekomst al een behoorlijk bedrag aan successierecht schelen. Sabanoord treedt in veel situaties op als intermediair tussen de cliënt en de notaris.